Od dnia 16-05-2020 zostały zmienione zasady dotyczące powrotu do kraju obywateli Polski wykonujących pracę w krajach Unii Europejskiej i strefy EOG. Zasada 14-o dniowej kwarantanny nie ma zastosowania dla osób które przekraczają granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż aby udokumentować fakt wykonywania pracy poza granicami Polski, potrzebujesz zaświadczenie od pracodawcy, lub/i umowę o pracę. W związku z powyższym, przed wyjazdem na urlop, prosimy o kontakt z opiekunem aby uzyskać od nas potrzebne zaświadczenie. Umowę o pracę każdy może łatwo pobrać sobie ze swojego konta na Helloflexie.