Aktualizacja z dnia 23-03-2020:

Holenderski rząd ogłosił wczoraj zaostrzenie zasad postępowania w celu zapobiegania szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Najważniejsze są:

  1. Zachowaj zawsze odstęp 1,5metra od innych osób;
  2. Tworzenie grup ludzi powyżej 3 osób jest zabronione (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny), odradza się również odwiedzin w domach  przez więcej niż 3 osoby jednocześnie;
  3. Sklepy i kempingi/parki wakacyjne są zobowiązane do umożliwienia przestrzegania rygoru zachowania odstępu 1,5 metra dla osób w nich przebywających;
  4. Fryzjerzy i osoby wykonujące inne zawody mający bezpośredni kontakt z klientem nie mogą już wykonywać swojego zawodu;
  5. W razie nie przestrzegania tych zasad, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 400€, dla przedsiębiorców, którzy nie zachowają obowiązujących zasad, kara może wynieść nawet 4.000€ i burmistrz może zadecydować o zamknięciu takiego punktu (na przykład kempingu) w celu zapobiegania tworzeniu się większych grup ludzi.

Koronawirus COVID-19

W związku z pojawieniem się nowego koronawirusa, bardzo prosimy wszystkich o przestrzeganie protokołu postępowania stworzonego w celu zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania się tego wirusa w Holandii. To pomoże nam wszystkim uniknąć niepotrzebnego narażania się na ewentualne zakażenie, oraz uchroni innych przed ewentualnym zakażeniem się od nas.

pl-poster-maatregelen-coronavirus