Niedawno odbyły się kontrole przepisów CAO NBBU i polityki antydyskryminacyjnej. Obydwie zaliczyliśmy z wynikiem pozytywnym. Tutaj znajdziesz link do uzyskanego certyfikatu brief controle cao en Anti discr. positief + certificaat